Startside/Home

The 9th Hydrometallurgy Seminar


The ninth hydrometallurgy seminar (7th - 8st March 2023)

Introduksjon til bærekraftig og sirkulær kjemisk prosessindustri

Emnet vil gi innblikk i metoder for å evaluere bærekraftighet av prosesser, og å identifisere bærekraftige alternativer og prosessforbedringer som gjør det mulig å utnytte egne og andres avfall eller biprodukter. Fullført emne gir 3,7 studiepoeng.

Målgruppen er ingeniører og sivilingeniører, og opptakskrav er fullført bachelor (3-årig) ingeniørutdanning eller generell studiekompetanse med minimum 3 års dokumentert relevant arbeidserfaring. 


Mer informasjon og innsending av søknad her (Søknadsfrist 10. mars og oppstart av kurs 17. april)

Hydrometalurgi Prosjektet PRICE

Et NFR støttet kompetansebyggings-prosjekt mellom NTNU, SINTEF og UiO med støtte fra 6 norske industribedrifter. 

Hvorfor?

Kompetanse innen hydrometallurgi er viktig for norsk industri og verdiskapning.

Nettverket

Norsk industri og norske undervisningsinstitutsjoner samarbeider for å styrke kompentanse og utdanning innen hydrometallurgi.

Gemini senter

NTNU, SINTEF og UiO har opprettet et senter  for å samarbeide og koordinere satsningen på hydrometallurgi

Nyheter

PRICE prosjektet har lyst ut fire PhD stillinger, to ved NTNU og to ved UiO. Stillingene er knyttet opp mot våre industripartnere

Bli informert

Få informasjon om seminarer, arrangement og andre ting? Send oss en e-post og vi holder deg oppdatert!