Price - Nor

PRICE - NFR støttet hydreomtallurgiprosjekt

NFR BIA kompetansebyggingsprosjekt

Siden 2014 har NTNU og UiO arbeidet med å bygge opp kompetanse innen hydrometallurgi (utvinning av metaller ved hjelp av vandig løsningskjemi og beslektede prosesser).

Det første prosjektet løp til 2018 og var finansiert av NFR og tre store industribedrifter: Boliden Odda, Glencore Nikkelverk og Yara i Porsgrunn.

Et nytt og nesten dobbelt så stort prosjekt ble startet opp i april 2019: PRICE.

PRICE står for "PRocess Industries in the Circular Economy" og henspiller på hvor viktig det er for norsk industri å forberede seg på den "sirkulære økonomien",

dvs. at ressurser utnyttes maksimalt og at man tar hensyn til hele livsløpet til produkter. Dette inkluderer miljøhensyn og bærekraftig produksjon.

Forskningsinstituttet SINTEF var en viktig partner i det første prosjektet har fått en enda større rolle i PRICE, bl.a. med hensyn til livsløpsanalyse og sirkulær økonomi. 


For studenter representerer PRICE en spennende og utfordrende mulighet til å jobbe med forskning i tett samarbeid med et av norges største forskningsinstitutter og viktige norske industribedrifter.

Dette i tillegg til at veiledning og undervisning forgår i tett samarbeid mellom Norges to største universiteter. 


Forskningsmessig er vårt hovedfokus som følger:

 1. Økt resirkulering og utnyttelse av metaller og mineraler - generelt og mellom PRICE partnerene. 
 2. Forstå i detalj hvordan metallene oppfører seg i løsninger (speciering) og hvordan de kan hentes ut fra løsninger, også når de foreligger i lave konsentrasjoner. Samtidig studerer vi hvordan giftige/uønskede komponenter kan fjernes fra for eksempel prosessløsninger og avfallsvann.
 3. Bruk av elektrokjemiske metoder for å forbedre separasjon/fremstilling av metaller som foreliger i lave og meget lave konsentrasjoner. 
 4. Analyse av verdikjeder for eksisterende og mulige fremtidige prosesser med hensyn til livsløpsanalyse og optimalisering av økonomisk lønnsomhet. 


Fire PhD stillinger er i ferd med å lyses ut for PRICE prosjektet:

 

Vi oppfordrer også studenter som ser etter spennende MSc prosjekter, enten i Trondheim eller i Oslo, om å ta kontak med oss for oppgaver! Se kontakinfo i panelet til høyre. 

Våre partnere

  Hovedsponsorer:

  • Boliden Odda
  • K. A. Rasmussen
  • NOAH
  • Yara Porsgrunn


  Medsponsorer:

  • Glencore nikkelverk
  • Solberg industri


  Forskningsinstitutt:

  • SINTEF

  Kontakt oss

   Send e-post til post@hyderomet.no så får du svar av en av våre medarbeidere. 


   Alternativt kan du kontakt daglig leder i Oslo eller Trondheim direkte:


   NTNU: Odne S. Burheim

   UiO: Dag Ø. Eriksen   Interne dokumenter

   unsplash