Nettverket

Det norske nettverket for hydrometallurgi

Det norske nettverket for hydrometallurgi

Nettverket ble etablert i mars 2018

Hensikten med og funksjonene til nettverket er:

 • Fremme og styrke kompetanse innen hydrometallurgi, hydrokjemisk prosessteknologi, vandig separasjonsteknologi osv. i Norge.
 • Samarbeide om utdanning rettet mot hydrometallurgi i Norge.
 • Representere nettverksmedlemmenes interesse og behov innen hydrometallurgi ovenfor andre organisasjoner og samfunnet generelt i Norge.
 • Fremme og organisere samarbeid mellom medlemmene i nettverket, spesielt mellom industri-, forsknings- og utdanningssektor.
 • Arbeide for å etablere forskningsprosjekter, spesielt mellom medlemmene i nettverket.
 • Organisere seminarer og kurs i hydrometallurgi.
 • Arrangere webinarer og forelesningsserier over nettet.


Styre og ledelsesgruppe

Styreleder: Jon Petter Omtvedt (UiO)

Styremedlemmer:

Johan Skjelstad, (KA Rasmussen)

Ole Wærnes (SINTEF Industri)

Maria Møll (Boliden Odda) perm.

Oluf Bøckman (Glencore Nikkelverk)


Daglig leder: Dag Øistein Eriksen (UiO)


Et nettverk for framtiden

  • Framtiden vil forutsette gjenvinning og bærekraft
   • Nettverket er opptatt av å bidra til at Prosess 21 kan bli det løftet for sirkulær økonomi også for hydrometallurgisk industri som er ønskelig.
  • Arbeide for å etablere FoU-prosjekter som er viktige for medlemmene i nettverket
   • Erfaring tilsier at det vil være lettere å opprette multilaterale prosjekt hvor noen av bedriftene og forsknings-institusjonene deltar, men ikke alle.
   • De fleste norske bedrifter er for små til å ha egne FoU-avdelinger. Det er derfor en viktig oppgave å bidra til at SMB-er kan få tilgang på FoU. Gjennom nettverket kan en få bedre kontakt med «likesinnede.»


Relevante dokumenter

 • Nettverkets innspill til Prosess 21 (PDF)

 • Statutter – versjon 1.5 24Mars2020 (PDF)

 • Protokol fra opprettelsesmøtet 6. mars 2018 (PDF)

Medlemmer

 • Universitetet i Oslo (UiO)
 • Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)
 • SINTEF Industri
 • Institutt for energiteknikk (IFE)
 • Yara International ASA
 • Glencore Nikkelverk AS
 • Boliden Odda AS
 • NOAH AS 
 • KA Rasmussen AS
 • Kronos Titan AS
 • Solberg Industri AS
 • Norsk Hydro AS
 • Universitetet i Stavanger (UiS)


Vil du bli medlem?

Send e-post til post@hydromet.no, kontaktperson Jon Petter Omtvedt.