Gemini

HyProS - Hydrokjemisk Prosessteknologi i den  Sirkulære Økonomien - et NTNU-SINTEF-UiO Geminisenter

Gemini-senter

Gemini-samarbeid er en modell for strategisk samhandling mellom parallelle faggrupper ved UiO, NTNU, SINTEF og St. Olavs Hospital.. Formålet med Gemini-samarbeid er å bygge større og mer robuste fagmiljøer med høyere kvalitet som vil være bedre i stand til å gripe og utvikle nye muligheter. Gemini-sentrene skal ha en solid forankring i organisasjonenes strategiske satsinger.


Fagmiljøene som arbeider med hydrometallurgi og hydrokjemisk prosess teknologi ved NTNU, SINTEF og UiO har sammen dannet Gemini-senteret HyProS. Samarbeidet har sitt utspring i et fire årig (2014-2018) NFR BIA kompetansebygging prosjekt i hydrometallurgi - Hydromet - og det norske nettverket for hydrometallurgi.


Visjon

Senteret skal være et internasjonalt ledende senter for hydrokjemisk prosessteknologi, inkludert hydrometallurgi, der kunnskap, utdannelse og forskning medvirker til å maksimere utnyttelsen av råmaterialer med et minimum energiforbruk i produksjon av kritiske metaller og grunnstoff.


Mål og strategi

Senteret skal 

  • øke samarbeid og koordinering mellom de tre institutsjonene
  • samarbeide med industrien om forskning og utvikling
  • skrive felles søknader fra et sterkt og samkjørt fagmiljø
  • være en attraktiv partner for EU-prosjekter

Fremtidsmålet er danne grunnlag for et Senter for fremragende forskning/inovasjon.


Vitenskapelig fokus

Følgende metoder og teknikker er sentrale

  • Løsningsbasert kjemi
  • Separasjonsmetoder
  • Bruk av radioaktive sporstoff (tracere)
  • Elektrokjemi
  • Prosessmodellering og design
  • Tekno-økonomisk evaluering


Ledelse og styringsgruppe

Senteret ble vedtatt opprettet 28. november 2018. Arbeidet med å få på plass styre og styringsgruppe er på gang.

Senterleder: Dunkan Akporiaye (SINTEF Industri)

unsplash