Seminar

Seminarer og møter, samt pekere til lysark og video

(Seminars and meetings, links to lecture slides and videos)

Det syvende hydrometallurgiseminaret 20.-21. april 2021

(The seventh hydrometallurgy seminar 20th - 21st April 2021)


Kommende

Oversikt over planlagte møter og seminarer. Neste hydrometallurgiseminar er 24. og 25. mars 2020.

Lysark og video

De fleste foredragene kan du se som video eller podcast. Lysarkene er også tilgjengelig i PDF format.

Seminarer

Her finner du oversikt over avholdte møter og seminarer, med detaljert oversikt over foredrag.