Hydrometallurgi er viktig

Hydrometallurgi er viktig for Norge

Den hydrometallurgiske prosessindustri i Norge omsetter for over 6 GNOK og sysselsetter ca 2000 personer. Enda viktigere er det at den representerer produksjon og behandling av metaller og materialer som Norge, Europa og verden trenger. Kritiske grunnstoffer som det grønne skiftet er avhengige av, kan og blir produsert av norske, hydrometallurgiske industribedrifter. Metaller som kobolt, sink, platina kan ikke framstilles uten vandige prosesser. Så også gjødsel som er nødvendig for å fø en voksende befolkning.


For å opprettholde Norges sterke stilling innen disse produksjonsprosessene er det også avgjørende at kompetansen ikke bare opprettholdes, men også utvikles. NTNU, UiO, SINTEF og IFE er alle institusjoner med erfaring innen hydrometallurgi og som nå arbeider med å styrke sin kompetanse.

unsplash