Møter

MøteInnkallinger, saksdokumenter og referater

MERK: Konfidensielle dokumenter - kun til internt bruk!

Bruk ALDRI innhold fra filene uten å spøre forfatter/eier!

 

Prosjektmøter

 

Styremøter

 

Fagseminar

  • Soria Moria (Oslo), 17. Mars 2015 - program og deltakerliste - Presentasjoner
  • NTNU Trondheim, 8.-10. mars 2016 - program
  • Lillestrøm (Oslo), 7.-8. mars 2017 - detaljer og presentasjoner finner du her

 

Gruppemøter Oslo

 

Møter med eksterne interesenter

Nettstedansavarlig: Jon Petter Omtvedt (UiO)