Nettverket

Det norske hydrometallurginettverket

Nettverket ble etablert i mars 2018

 

Hensikten med og funksjonene til nettverket er:

 • Fremme og styrke kompetanse innen hydrometallurgi, hydrokjemisk prosessteknologi, vandig separasjonsteknologi osv. i Norge.
 • Samarbeide om utdanning rettet mot hydrometallurgi i Norge.
 • Representere nettverksmedlemmenes interesse og behov innen hydrometallurgi ovenfor andre organisasjoner og samfunnet generelt i Norge.
 • Fremme og organisere samarbeid mellom medlemmene i nettverket, spesielt mellom industri-, forsknings- og utdanningssektor.
 • Arbeide for å etablere forskningsprosjekter, spesielt mellom medlemmene i nettverket
 • Organisere seminarer og kurs i hydrometallurgi.

 

Styre og ledelsesgruppe

Styreleder: Jon Petter Omtvedt (UiO)

Styremedlemmer:Johan Skjelstad, (KA Rasmussen)

Ole Wærnes (SINTEF Industri)

 

Relevante dokumenter

 • Protokol fra opprettelsesmøtet 6. mars 2018 (PDF)
 • Statuter - versjon 1.41 7. desember 2018 (PDF)

Medlemmer

 • Universitetet i Oslo (UiO)
 • Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)
 • SINTEF Industri
 • Institutt for energiteknikk (IFE)
 • Yara International ASA
 • Glencore Nikkelverk AS
 • Boliden Odda AS
 • Norsk Avfallshåndtering AS (NOAH)
 • KA Rasmussen AS
 • OsloMet - Storbyuniversitetet

 

Vil du bli medlem?

Send e-post til post@hydromet.no, kontaktperson Jon Petter Omtvedt.

Det norske hydrometallurginettverket

Nettstedansavarlig: Jon Petter Omtvedt (UiO)