Startside

Nettverket

Norsk industri og norske undervisningsinstitutsjoner samarbeider for å styrke kompentanse og utdanning innen hydrometallurgi.

Gemini senter

NTNU, SINTEF og UiO har opprettet et senter for å samarbeide og koordinere satsningen på hydrometallurgi

Hydromet Prosjektet

Yara, Boliden Odda og Glencore Nikkelverk samen med NFR finansierte et 4-årig kompetansebyggingsprosjekt ved UiO og NTNU, sammen med IFE og SINTEF

Hvorfor?

Kompetanse innen hydrometallurgi er viktig for norsk industri og verdiskapning.

Bli informert

Få informasjon om seminarer, arrangement og andre ting? Send oss en e-post og vi holder deg oppdatert!

Nyheter

Nytt Gemini-senter for hydrometallurgi på NTNU, SINTEF og UiO. Neste Hydrometallurgiseminar på Soria Moria 21. og 22. mars 2019

Nettstedansavarlig: Jon Petter Omtvedt (UiO)