Seminar

Seminarer og møter, samt pekere til lysark og video

(Seminars and meetings, links to lecture slides and videos)

Det niende hydrometallurgiseminaret 7.-8. mars 2023

(The 9th Hydrometallurgy Seminar 7th - 8th March 2023)


Kommende

Oversikt over planlagte møter og seminarer. Neste hydrometallurgiseminar er 24. og 25. mars 2020.

Lysark og video

De fleste foredragene kan du se som video eller podcast. Lysarkene er også tilgjengelig i PDF format.

Seminarer

Her finner du oversikt over avholdte møter og seminarer, med detaljert oversikt over foredrag.