Nyheter

Nyheter og aktuell informasjon

1. september 2020:

  • Covid19-karantene har ført til forsinkelse i PhD-stipendiatenes eksperimentelle undersøkelser. Laboratorier og adgang til analyseinstrumenter har vært stengt og veiledning har bare kunnet skje via nett. Dette har ført til at stipendiatenes arbeide har blitt forsinket, men nå begynner situasjonen å bli mer normal igjen.
  • Seminaret i hydrometallurgi i mars måtte avlyses. I stedet ble det holdt en serie med forelesninger over nette. Disse skulle dels være utdannende, dels presentere nye og gamle industrielle prosesser.


Januar 2020:

PhD stipendiatstillinger besatt

  • Til begge stillingene ved NTNU var det mange kvalifiserte søkere og nå har begge stillingene blitt besatt. Den ene stillingen er administrert av professor Odne S. Burheim og den andre av professor Liyuan Deng.
  • Til begge stillingene ved UiO var det også mange kvalifiserte søkere og nå har begge stillingene blitt besatt. Begge stillingene er administrert av professor Jon Petter Omtvedt.
  • Kick-offmøte ble holdt i Bergen 21.-27. november 2019


14. april 2019:

Fire PhD stipendiatstillinger lyses ut for PRICE prosjektet

  • Stillingene, to ved NTNU og to ved UiO, vil være knyttet opp til aktuelle problemstillinger ved prosjektets hovedsponsorer Boliden Odda, K.A. Rasmussen, NOAH og Yara i Porsgrunn. 
  • Følg disse linkene for NTNU stillingene: PhD innen elektrodialyse + PhD innen membranutvikling for elektrodialyse 
  • Link til stillingene ved UiO vil komme i løpet av noen dager.
  • Les mer om PRICE på egen side


21.mars 2019:

Det årlige hydrometallurgiseminarer er i gang!


Mer enn 60 deltakere er samlet på Soria Moria i Hollmenkollen for å diskutere alle aspekter rundt hydrometallurgi og beslektede prosesser.


20.mars 2019:

Kick-off seminar for HyProS i Herøya Industripark


Det nye Geminisenteret HyProS arrangerte oppstartmøte i Herøya Industripark.

 

30. januar 2019:

NFR BIA-KPN prosjektet "PRICE" får støtte!


Vår søknad "PRocess Industries in the Circular Economy - development of improved environmentally friendly processes and recoveries of strategic elements", forkortet "PRICE" får støtte fra NFR! NTNU, SINTEF og UiO har sammen med industripartnerne Boliden Odda, Glencore Nikkelverk, K.A. Rasmussen, NOAH, Solberg Industri og Yaraformulert dette kompetansebygginsprosjekt som vil ha fire doktorgradsstudenter som kjerne.


28. november 2018:

Nytt Gemini-senter for hydrometallurgi - HyProS


NTNU, UiO og SINTEF har opprettet et nytt Gemini-senter for å styrke og koordinere arbeidet med kompetansebygging innen hydrometallurgi og tilhørende prosessindustri. Senteret heter HyProS som står for Hydromkjemisk Prosessteknologi i den Sirkulære Økonomien. Klikk her for mer informasjon.


7. desember 2018: 

5. hydrometallurgiseminaret arrangeres på Soria Moria mars 2019

Det årlige hydrometallurgiseminaret blir arrangert for femte gang på Soria Moria konferansesenteret i Voksenåsen i Oslo på torsdag 21. og fredag 22. mars 2019. Klikk her for mer informasjon, program og påmelding.