Pekere

Pekere til hydrometallurgi relatert materiale

Nedenfor er adressen til en E-bok i Hydrometallurgi (tilgjengelig fra UiO biblioteket, formodentlig også fra NTNU biblioteket).

Pekere til videoforelesninger om hydrometallurgi:


Fra IPMI (International Precious Metals Institute):


How to Refine Precious Metals - HydrometallurgyNettstedansavarlig: Jon Petter Omtvedt (UiO)