Nyheter

28. november 2018:

Nytt Gemini-senter for hydrometallurgi - HyProS

 

NTNU, UiO og SINTEF har opprettet et nytt Gemini-senter for å styrke og koordinere arbeidet med kompetansebygging innen hydrometallurgi og tilhørende prosessindustri. Senteret heter HyProS som står for Hydromkjemisk Prosessteknologi i den Sirkulære Økonomien. Klikk her for mer informasjon.

 

7. desember 2018:

5. hydrometallurgiseminaret arrangeres på Soria Moria mars 2019

Det årlige hydrometallurgiseminaret blir arrangert for femte gang på Soria Moria konferansesenteret i Voksenåsen i Oslo på torsdag 21. og fredag 22. mars 2019. Klikk her for mer informasjon, program og påmelding.

 

 

Nyheter og aktuell informasjon

Nettstedansavarlig: Jon Petter Omtvedt (UiO)