Partnere

Partnere

Hydromet er et NFR og industrifinasiert kompetanseoppbyggingsprosjekt ledet av Universitetet i Oslo. Presenatasjon av hver partner finner du fra relevante linker i menyen til venstre eller ved å klikke på partnerens logo nedenfor.

 

Nettstedansavarlig: Jon Petter Omtvedt (UiO)