UiO

Sammen med Dag Ø. Eriksen tok KjernekjemiseksjonenKjemisk institutt ved Universitetet i Oslo, i nært samarbeid med gruppen for analytisk kjemi, initiativet til å etablere Hydrometprosjektet. Prosjektet er nå etablert med støtte fra NFR og våre industripartnere.

Kjernekjemiseksjonen har helt siden virksomheten startet alltid hatt forskning rettet mot selektiv separasjon av metaller ved hjelp av radiokjemiske og våtkjemiske metoder. Spesielt har væske-væske ekstraksjon vært et fokusområde. Forskningen har ikke bare vært rettet mot metallfremstilling (hydrometallurgi), men også vårt brukt som en metode for hurtig separasjon av eksotiske radionuklider for å studere deres fysiske egenskaper. Videre har man hatt en omfattende forskning på de kjemiske egenskapene til de såkalte supertunge grunnstoffene - transaktinidene. Til denne forskningen har det blitt utviklet, i nært samarbeid med forskere fra Chalmers Tekniske Høyskole i Gøteborg, spesialbygde sentrifuger for rask og effektiv separasjon av metaller i en kontinuerlig prosess - det såkalte SISAK systemet.

 

Et viktig moment som Kjernekjemiseksjonen kan bidra med er bruk av radioaktive sporstoffer ("radiotracere"). Ved å benytte radioaktive isotoper av grunnstoffet som skal undersøkes kan man enkelt følge grunnstoffet i prosessen og nøyaktig beregne utbytter osv. - selv for ytterst små konsentrasjoner.

 

Kjernekjemiseksjonen og Kjemisk institutt har som et av sine langsiktige strategiske mål å bygge opp en omfattende forskningsvirksomhet rettet mot hydrometallurgi. Hydromet prosjektet er starten på denne satsningen.

 

Kontaktpunkt:

Daglig prosjektleder Dag Ø. Eriksen

Kjernekjemiseksjonen

Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo

P.O. Box 1033 - Blindern

0315 Oslo

Telefon: +47 228 54 964

kjemi.uio.no

Nettstedansavarlig: Jon Petter Omtvedt (UiO)