SINTEF

SINTEF Materialer og kjemi har betydelig interesse i å utvikle samarbeid og sterke prosjektteam som gjør avansert forskning som er relevant for ekstraksjon, prosessering og gjenvinning av råmaterialer.

 

Deltakelsen i dette kompetansebyggende prosjektet vil gi SINTEF anledning til å utføre grunnleggende forskning på innovative hydrometallurgiske prosesser som kan bidra til utvikling av bedre prosessor i våre norske samarbeidsbedrifter.

 

SINTEF har vært og er involvert i forskning og utvikling av hydrometallurgiske prosesser som er i drift i Norge i dag. Sammen med NTNU og industrielle partnere, og støtte fra Forskningsrådet, har SINTEF i de siste ti-årene gjennomført flere kompetansebyggende prosjekter innenfor ulike aspekter av hydrometallurgi. Det meste av arbeidet har vært på krystallisasjon/utfelling og filtrering av uorganiske og organiske forbindelser i tillegg til noe på vandig utvasking og gjenvinning av verdifulle materialer fra urenheter i sekundær alumina.

 

Videre har SINTEF flere års erfaring med en spesiell type av løsningsmidler (ioniske væsker). I dette prosjektet vil disse ioniske løsningene bli brukt både innenfor ekstraksjon og etterfølgende elektrolyse for å gjenvinne metaller.

 

Kontakt hos SINTEF:

Dr. Ana Maria Martinez

Senior Research Scientist

SINTEF Materials and Chemistry

Electrolysis and High Temperature Materials

Sem Saelands vei 12

7465 Trondheim, Norway

Phone: + 47 98 23 04 25

www.sintef.no

 

 

Nettstedansavarlig: Jon Petter Omtvedt (UiO)