Boliden Odda

Boliden Odda er Norges eneste sinkverk og er med sine 290 ansatte den største private arbeidsgiveren i Odda kommune. Hovedproduktene til bedriften er ren sink, sinklegeringer, svovelsyre og aluminiumflorid. Produksjonskapasiteten i 2014 er 170 000 tonn.

 

Råmaterialene til sinkproduksjonen kommer i hovedsak fra Bolidens egne gruver i Sverige og Irland, ca 80 %. Det tilsettes også sinkklinker til prosessen som leveres av Rönnskär, som er ett av Bolidens koppersmelteverk. 93 % av produksjonen eksporteres, da hovedsakelig til stålverk i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Benelux og Skandinavia.

 

Et flytskjema over prosessen er vist i Figur 1 (klikk på bildet for å se detaljene). Produksjonen av sink består av flere ulike trinn fra røsting, luting, rensing, elektrolyse til utstøpning. Fra 2004 har sinkkonsentrater også blitt tilsatt direktelutningen. Rensetrinnene i lutningsprosessen er nødvendig da sinkkonsentratene inneholder svært mange andre grunnstoff enn sink. Noen grunnstoff er skadelige for elektrolysen og må derfor fjernes før dette prosesstrinnet. De fleste grunnstoff felles sammen med jarositt og deponeres i fjellhaller i nærheten av fabrikken. Andre, som kobber og kadmium, felles ut i egne prosesstrinn og selges. Produksjonstallene er hentet fra 2012.

 

For mer informasjon kan

 

steinar.jorstad@boliden.com eller maria.moll@boliden.com kontaktes.

 

http://www.boliden.com/Operations/Smelters/Odda

Boliden Odda, Eitrheim, 5751 Odda

 

 

Nettstedansavarlig: Jon Petter Omtvedt (UiO)