Budsjett og regnskap - oversikt

Budsjett og regnskap - oversikt over overføringer til/fra partnere

MERK: Konfidensielle dokumenter - kun til internt bruk

 

Sist oppdatert 6. oktober 2014

 

Beskrivelse

Budsjett

Regnskap

Avvik

2014

 

 

 

Fra NFR

800 000

0

-1 233 000

F&U IFE

-200 000

0

200 000

F&U SINTEF

-200 000

0

200 000

Til NTNU

0

0

0

Til UiO

-804 360

0

804 360

Felles utgifter

0

0

0

Bidrag fra Boliden

135 000

0

-135 000

Bidrag fra Glencore

135 000

0

-135 000

Bidrag fra Yara

135 000

0

-135 000

Balanse

640

0

-640

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettstedansavarlig: Jon Petter Omtvedt (UiO)