Agenda møte 24Sep2014

Agenda telefonmøte 24. september 2014

 

2014-06. Godkjenning av referat fra forrige møte

 

2014-07. Siden sist:

a. Industrien har levert innspill til WPene

b. Søknadsfristen for stip har gått ut og seks har vært til intervju

c. Avtalen med NFR er klar, prosjektkonto er opprettet

d. Møte med Borregaard

 

2014-08. Økonomi

Prosjektet er opprettet fra og med 1. juni 2014

Fakturering

 

2014-09. Hjemmesiden:

Input fra konsortiedeltakerne

Hva annet bør vi ha tilgang til gjennom siden?

 

2014-10.Mulighetene for fjernmøter:

Hvilke muligheter har den enkelte, hva skal vi gå for i framtida?

 

2014-11. Neste møte

Forslag til sted og tid: ?, medio november

 

2014-12. Eventuelt

 

Møtereferat

Nettstedansavarlig: Jon Petter Omtvedt (UiO)