Glencore nikkelverk

Hydromet

Et UiO-NTNU-Sintef-IFE NFR BIA hydrometallurgi kompetanseoppbyggingsprosjekt i samarbeid med

Yara, Boliden Odda og Glencore Nikkelverk

Glencore Nikkelverk AS

Siden 1910 har det vært raffinert, og produsert nikkel og andre metaller fra produksjonsanleggene i Kristiansand. Nikkelverkets historie føyer seg inn i fortellingen om industrialiseringen av Norge – med en markert forskjell.

Teknologien som ble utviklet på Nikkelverket var forankret i det lokale miljøet. Gjennom over 100 år har nikkelverket spilt en betydelig teknologisk, økonomisk, industriell og kulturell rolle i landsdelen. Vår miljø, energi og prosessteknologi har gjort Nikkelverket til et av de mest effektive og teknologisk avanserte raffinerier i verden. Denne utviklingen fortsetter i dag, med fokus på energiøkonomisering og bærekraftig verdiskaping. Glencore Nikkelverk har 550 ansatte.

 

Glencore er et omfattende globalt industrikonsern som er børsnotert i London, Hongkong og Johannesburg. Hovedkontoret ligger i Baar, Sveits. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, foredling og bearbeiding av metaller og mineraler, i tillegg til viktige energi- og landbruksprodukter som kull, olje, korn sukker og bomull. Glencore har 90 kontorer i 50 land og sysselsetter ca 180 000 mennesker.

Kontaktpersoner

Jon Petter Omtvedt (prosjektleder)

Dag Ø. Eriksen (daglig prosjektleder)

post@hydromet.no

 

Få informasjon!

Ønsker du informasjon om seminarer, arrangement og andre ting vedrørende hydrometallurgi? Send oss en e-post og vi vil holde deg oppdatert (via e-postlisten info@hydromet.no)