2016 Hydrometallugy course

Lister over foredragene holdt under Hydrometallurgy-Course in Kristiansand og Odda i 2016

 

Innhold på siden:

  • Alfabetisk liste etter foredragsholders navn
  • Tematisk liste over foredragene
  • Kronologisk liste over foredragene

 

Alfabetisk liste etter foredragsholders navn

 

21th-22th November 2016 in Kristiansand

Billard, Isabelle (LEPMI)

Introduction to ionic liquids (PDF/MP4)

 

Billard, Isabelle (LEPMI)

Using Ionic Liquids in Hydrometallurgy (PDF/MP4)

 

Bøckman, Oluf (Glencore Nikkelverk)

Leaching and Filtration (PDF/MP4)

 

Dotterud, Ole Morten (Glencore Nikkelverk)

Presentation of Glencore Nikkelverkl (PDF/MP4)

 

Dotterud, Ole Morten (Glencore Nikkelverk)

Developing a Hydrometallurgical flowsheet (PDF/MP4)

 

Dotterud, Ole Morten (Glencore Nikkelverk)

Solvent Extraction in Hydrometallurgy (PDF/MP4)

 

Eivindson, Torkild (Glencore Nikkelverk)

Analytical Chemistry in a HM Factory (PDF/MP4)

 

23th November 2016 in Odda

Eriksen, Dag Øistein (UiO)

Eh-pH diagrams and their application in HM (PDF/MP4)

 

Lerum, Hans V. (UiO)

A student's perspective on Chemical Activity in HM (PDF/MP4)

 

Møll, Maria Førde (Boliden Odda)

Presentation of Boliden Odda, including use of Zink (PDF/MP4)

 

Målsnes, Agnar (Boliden Odda)

HM Environmental Concerns and Legislation (PDF/MP4)

 

 

 

Tematisk liste over foredragene

 

Presentasjon av selskaper, industri og problematikk

Dotterud, Ole Morten (Glencore Nikkelverk)

Presentation of Glencore Nikkelverkl (PDF/MP4)

 

Eivindson, Torkild (Glencore Nikkelverk)

Analytical Chemistry in a HM Factory (PDF/MP4)

 

Møll, Maria Førde (Boliden Odda)

Presentation of Boliden Odda, including use of Zink (PDF/MP4)

 

Målsnes, Agnar (Boliden Odda)

HM Environmental Concerns and Legislation (PDF/MP4)

 

Ekstraksjon, separasjon, felling og ekstrahering

Bøckman, Oluf (Glencore Nikkelverk)

Leaching and Filtration (PDF/MP4)

 

Dotterud, Ole Morten (Glencore Nikkelverk)

Solvent Extraction in Hydrometallurgy (PDF/MP4)

 

Ioniske væsker

Billard, Isabelle (LEPMI)

Introduction to ionic liquids (PDF/MP4)

 

Billard, Isabelle (LEPMI)

Using Ionic Liquids in Hydrometallurgy (PDF/MP4)

 

Annet

Dotterud, Ole Morten (Glencore Nikkelverk)

Developing a Hydrometallurgical flowsheet (PDF/MP4)

 

Eriksen, Dag Øistein (UiO)

Eh-pH diagrams and their application in HM (PDF/MP4)

 

Lerum, Hans V. (UiO)

A student's perspective on Chemical Activity in HM (PDF/MP4)

 

 

 

Kronologisk liste over foredragene

21th November 2016 in Kristiansand

Ole Morten Dotterud (Glencore Nikkelverk)

Presentation of Glencore Nikkelverk (PDF/MP4)

 

Isabelle Billard (LEPMI)

Introduction to ionic liquids (PDF/MP4)

 

Oluf Bøckman (Glencore Nikkelverk)

Leaching and Filtration (PDF/MP4)

 

Ole Morten Dotterud (Glencore Nikkelverk)

Developing a Hydrometallurgical flowsheet (PDF/MP4)

 

22th November 2016 in Kristiansand

Ole Morten Dotterud (Glencore Nikkelverk)

Solvent Extraction in Hydrometallurgy (PDF/MP4)

 

Isabelle Billard (LEPMI)

Using Ionic Liquids in Hydrometallurgy (PDF/MP4)

 

Torkild Eivindson (Glencore Nikkelverk)

Analytical Chemistry in a HM Factory (PDF/MP4)

 

23th November 2016 in Odda

Maria Førde Møll (Boliden Odda)

Presentation of Boliden Odda, including use of Zink (PDF/MP4)

 

Agnar Målsnes (Boliden Odda)

HM Environmental Concerns and Legislation (PDF/MP4)

 

Hans V. Lerum (UiO)

A student's perspective on Chemical Activity in HM (PDF/MP4)

 

Dag Øistein Eriksen (UiO)

Eh-pH diagrams and their application in HM (PDF/MP4)

 

Nettstedansavarlig: Jon Petter Omtvedt (UiO)