Hydrometallurgiseminaret 2019

Nettstedansavarlig: Jon Petter Omtvedt (UiO)

Lister over foredragene holdt under det femte Hydrometallurgi-fagseminaret, på Soria Moria i Oslo


Innhold på siden:

  • Alfabetisk liste etter foredragsholders navn


Kopi av lysark (PDF) og/eller podcast/video (MP4) er tilgjengelig når det står i parentes etter foredragsnavnet.


Alfabetisk liste etter foredragsholders navn


Andersen, Niels Højmark (UiO)


Eriksen, Dag Ø. (UiO)

PRICE - A new competence building project for Norwegian process industry


Larsen, Rolf Olaf (Herøya Industry Park)

Scale-up and Industrialisation of promising R&D results


Omtvedt, Jon Petter (UiO)

The Norwegian Hydrometallurgy Network


Vinje, Kristin (UiO)

Welcome speech