Seminarer

Lysark og video

De fleste foredragene kan du se som video eller podcast. Lysarkene er også tilgjengelig i PDF format.

Seminarer og møter, samt pekere til lysark og video

Kommende

Oversikt over planlagte møter og seminarer. Neste hydrometallurgiseminar er 21. og 22. mars 2019.

Seminarer

Her finner du oversikt over avholdte møter og seminarer, med detaljert oversikt over foredrag.

Nettstedansavarlig: Jon Petter Omtvedt (UiO)