Seminarer

Møter og seminarer

Lysark og video

De fleste foredragene kan du se som video eller podcast. Lysarkene er også tilgjengelig i PDF format.

Åpne møter og seminar arrangert av hydromet prosjektet:

 

 

Presentasjoner relatert til Hydromet

 

Kommende

Oversikt over planlagte møter og seminarer

Seminarer

Her finner du oversikt over avholdte møter og seminarer, med detaljert oversikt over foredrag.

Click the button to see list of seminars and meetings, together with full program.

Nettstedansavarlig: Jon Petter Omtvedt (UiO)