Seminarer

Seminarer og møter, samt pekere til lysark og video

Seminarer

Her finner du oversikt over avholdte møter og seminarer, med detaljert oversikt over foredrag.

Lysark og video

De fleste foredragene kan du se som video eller podcast. Lysarkene er også tilgjengelig i PDF format.

Kommende

Oversikt over planlagte møter og seminarer. Neste hydrometallurgiseminar er 21. og 22. mars 2019.

Nettstedansavarlig: Jon Petter Omtvedt (UiO)